Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
Lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot 1 juli. Zonder schriftelijke opzegging voor 1 juni wordt het lidmaatschap stilzwijgend met een jaar verlengd.
Betaalwijze
Ik maak jaarlijks zelf het lidmaatschapsgeld over +€2,50 administratiekosten
Hierbij machtig ik Schaatsvereniging De Striene om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om van het hierboven vermelde IBAN een bedrag af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Lid is jonger dan 18, Ouder/verzorger gaat akkoord met automatische incasso
 
Ondertekening
Lid (of ouder/verzorger bij jonger dan 18) gaat akkoord met lidmaatschap en gekozen betaalwijze*
Naam wordt als handtekening beschouwd
 
Persoonsgegevens
De door jou verstrekte gegevens worden vastgelegd in onze ledenadministratie en KNSB portal en gebruikt om uitvoering te kunnen geven
aan de doelstellingen en bepalingen zoals vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van De Striene
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking