Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
Zomerlidmaatschap
Het zomerlidmaatschap loopt van 1 april tot 30 september van hetzelfde jaar. Het zomerlidmaatschap stopt dan automatisch.
Het zomerlidmaatschap geldt voor het skeeleren in Breda.
Betaalwijze
Ik maak zelf de contributie voor het zomerlidmaatschap over
Hierbij machtig ik Schaatsvereniging De Striene om een eenmalige incasso-opdracht naar mijn bank te sturen
om van het hierboven vermelde IBAN een bedrag af te schrijven wegens de contributie.
Lid is jonger dan 18, Ouder/verzorger gaat akkoord met automatische incasso
 
Ondertekening
Lid (of ouder/verzorger bij jonger dan 18) gaat akkoord met zomerlidmaatschap en gekozen betaalwijze*
Naam wordt als handtekening beschouwd
 
Persoonsgegevens
De door jou verstrekte gegevens worden vastgelegd in onze ledenadministratie en KNSB portal en gebruikt om uitvoering te kunnen geven
aan de doelstellingen en bepalingen zoals vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van De Striene
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
 
Aanmelding skeelertraining in Breda
ik meld mij aan voor de skeelertraining in Breda (zaterdagochtend 9.30u -11.00u)
ik meld me aan voor de skeelertraining tijdens trainingsuur Balangrud (op maandag 19u-20u)
ik meld me aan voor de skeelertraining tijdens training Ballangrud (donderdag 18u-19u, alleen volwassenen))
Opmerking