De Vereniging

De Striene is een grote, actieve schaatsverenging waar gezelligheid en prestaties hand in hand gaan. Wij zijn een brede club voor en van iedereen met veel families. De club heeft ongeveer 400 leden van 5 tot 80 jaar oud die op verschillende dagen in de week in de winter schaatsen en in de zomer skeeleren. Het doel van De Striene is vooral om iedereen met plezier te laten sporten, op het eigen niveau. Dat betekent dat we lessen en trainingen aanbieden die passen bij de ambitie en niveau van iedere sporter. 

We bieden trainingen en lessen aan voor beginners, gevorderden en wedstrijdschaatsers. Daarnaast zijn er op de ijsbaan in Breda regelmatig wedstrijden voor liefhebbers. Om de gezelligheid te bevorderen organiseren we elk jaar een drukbezocht jeugdkamp, sturen we met Sinterklaas Pieten de baan op, organiseren we aan het begin van elk kalenderjaar een Midwinterevenement voor alle leeftijden en brengen we iedereen bij elkaar bij de jaarlijkse Club Kampioenschappen. Voor de jeugd zijn er in de zomer ook skeelerwedstrijden in Breda. 

De Striene is herkenbaar aan de eigen Groen-Witte kledinglijn waar veel leden in rijden. Onze hoofdsponsor Klaverblad Verzekeringen is een enorme steun hierbij. Zie deze link voor meer informatie.

Vertrouwenspersoon  
Sinds 1 juli 2016 hebben wij 2 vertrouwenspersonen binnen de vereniging, te bereiken via vertrouwenspersoon@striene.nl.  Bij een vertrouwenspersoon kunnen leden terecht als ze met ongewenst gedrag te maken krijgen. In dat geval biedt de vertrouwenspersoon een luisterend oor wanneer men vertrouwelijke informatie met betrekking tot (personen binnen) de vereniging kwijt wil.  Protocol vertrouwenspersoon 

Sponsoren en adverteerders 
Schaatsvereniging De Striene West Brabant wil graag het schaatsen voor iedereen bereikbaar houden. Al jaren slaagt De Striene erin om haar leden veel te kunnen bieden tegen een betaalbare contributie. Dit is vooral dankzij de vaak belangeloze inzet van vele vrijwilligers en de bijdragen van betrokken sponsoren en adverteerders. 

klaverblad_2.jpg

Hoofdsponsor 
Sinds 2011 is Klaverblad Verzekeringen onze hoofdsponsor! In ruil voor hun bijdragen vermelden wij op de clubkleding en bij activiteiten de naam van onze hoofdsponsor. Klaverblad Verzekeringen is een brede verzekeraar voor particulieren en ondernemers en agrariërs. 

Historie 
De Striene bestaat al meer dan 65 jaar. De club werd opgericht op 1 februari 1964 in Fijnaart. Drijvende kracht achter de oprichting was de in het Zeeuwse Krabbendijke geboren Jan Johannes Blok. Hij heeft tot zijn overlijden in 2002 lange tijd gewoond in het Brabantse Fijnaart. Jan Blok was niet alleen de eerste voorzitter, maar ook een zeer gedreven schaatstrainer. Om Jan Blok te eren is in 2002 de Jan Blok Trofee ingesteld voor de schaatser die jaarlijks de meeste progressie maakt tijdens wedstrijden. 

De verenigingsnaam De Striene is ontleend aan de Striene, een waterloop in West Brabant die uitmondde in de Maas. Waarschijnlijk is de waterloop de Striene pas ontstaan in de vroege middeleeuwen.  De rivier De Striene was ooit een belangrijke handelsroute tussen de Maas, de Rijn en de Schelde. Na de Sint-Elisabethvloed in 1421 is de Striene verdwenen.  

De naam Striene kom je ook nu nog regelmatig tegen. Zo wordt Steenbergen in carnavalstijd omgedoopt tot Strienestad en heet de in de Hoeksche Waard gelegen plaats Strijen in de volksmond Strien.  

Ereleden De Striene 
Onze club is trots op mensen die veel hebben gedaan voor onze vereniging. Een aantal van hen zijn erelid: 

- Herman Wiltenburg (overleden 2017) 
- Bob Bego 
- Kees Bovee sr 
- Titia Calon 
- Dirk Moes (overleden 1 2016) 
- Chantal Verduijn-Casander, ledensecretaris 
- Rob de Jong 
- Teun Schiphouwer, oud voorzitter